Het begrip duurzaamheid is veelgehoord, maar het krijgt nog meer inhoud als het samenhangt met het voortbestaan van je eigen bedrijf. De juiste balans tussen economische benutting van de rijke Noordzee en bescherming van natuurwaarden om zo de visbestanden op peil te houden. Zo kunnen we ook het vissersberoep aan de volgende generatie doorgeven. Als familie hebben wij daarom het voortouw genomen om onze eigen vloot te voorzien van het MSC-certificaat.

De vangst van Osprey Fish heeft daardoor het predikaat Certified Sustainable Seafood, gewaarborgd door het Marine Stewardship Council. Een garantie voor de consument dat onze vis maatschappelijk verantwoord gevangen is.

Voor het behoud van de visbestanden registreert Osprey Fish nauwgezet de ongewenste bijvangst. Op basis hiervan worden keuzes gemaakt voor visgebieden en aanpassing van visnetten om bijvangst te minimaliseren.

 

 

Dit project is geselecteerd in het kader van het Nederlands Operationeel Programma 'Perspectief voor een duurzame visserij' dat wordt medegefinancierd uit het EVF. [ Rapportage ]

Europees Visserijfonds: Investering in duurzame visserij